Học viện Giáo dục Quốc tế Nhật Bản

Học viện giáo dục quốc tế Nhật Bản là một trường giáo dục về ngôn ngữ nhằm mục đích nâng cao và phát triển hệ thống giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản thông qua văn hóa , tập quán và một nền xã hội mang đậm bản sắc dân tộc.

 

Đối tượng hướng đến của học viện là phát triển quốc tế thông qua việc dạy ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản cho sinh viên quốc tế.Với việc học tập tại học viện , chúng tôi sẽ giúp sinh viên hoà nhập vào sự phát triển của thế giới.

 

Học viện nằm tại thành phố Nogata, Fukuoka một thành phố thiên nhiên và đầy thơ mộng. Thành phố là nơi tập trung rất nhiều điểm vui chơi giải trí như Fukuchi , Sanruku Flower Park and Space World .Đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện trọng đại của Nhật Bản.

 

Điều kiện đầu vào và giới thiệu về khoá học

 

1. Yêu cầu đầu vào .

- Học sinh tối thiểu phải tốt nghiệp lớp 12  hệ chính quy trở nên.

- Tốt nghiệp trường gần nhất không quá 4 năm.

- Khoá tháng tư : Học sinh phải có ít nhất cấp độ 4 tiếng Nhật tương đương với 150 giờ học.

- Khoá tháng 10 : Học sinh phải có ít nhất cấp độ 3 tiếng Nhật tương đương với 300 giờ học tiếng.

Đặc biệt : Ưu tiên tiếp nhận Tu nghiệp sinh đã về nước từ 6 tháng trở lên. Học viện đã tiếp nhận thành công nhiều trường hợp TNS sang du học.


2. Khoá học

Khoá học

Thời gian

Khai giảng

Nộp hồ sơ

2 năm

2 năm

Tháng 4

1 /9 đên 20/11

1,5năm

1 năm và 6 tháng

Tháng 10

1 /4 đến 20/5

 

3. Thời khoá biểu.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Sáng

9h – 10h45’/   10h55’-12h40’

Chiều

13h20’-15h05’ / 15h15’- 17h