☆CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG☆               ☆CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

 

Giá trị học bổng

Đối tượng

Học bổng hỗ trợ DHS của Bộ GD, VH, TT, KH&CN

Cơ quan hỗ trợ HS Nhật Bản

30,000 yên×12 tháng

1 người

Học bổng Rokko

Trung tâm thanh niên HS Kobe

50,000 yên×12 tháng

1 người

Học bổng Kasuga (Dành cho HS có N2 trước khi

nhập học)

30,000  yên×9 tháng

1 người

 

Học bổng khuyến khích học tập (Hỗ trợ khi tốt nghiệp)

Khóa  2  năm  400,000 yên

Khóa  1  năm 9  tháng 350,000 yên

Khóa  1  năm 6  tháng 300,000 yên

Khóa  1  năm 3  tháng 250,000 yên

Người có kết quả JLPT, EJU đạt tiêu chuẩn của trường.

Học bổng từ Giám đốc (Hỗ trợ khi tốt nghiệp)

30,000 yên

1 người

Học bổng chuyên cần Học bổng cần cù

Phần quà trị giá 30,000 yên Phần  quà  trị  giá  10,000 yên

Tất cả học viên đủ điều kiện

Học bổng khích lệ HS đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật

Học viên đỗ N1 10,000 yên Học  viên  đỗ  N2  5,000 yên

Tất cả học viên đủ điều kiện

Học bổng khích lệ HS đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật và kì thi DHS

30,000 yên

Tất cả học viên đủ điều kiện

Học bổng hỗ trợ sinh hoạt

Gạo, thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm khác

Học viên không vắng học/ đi trễ trong 3 tháng liền