Triển lãm du học Nhật Bản 2013 (lần 2) - Tổ chức tại TP. Hải Dương và TP. Bắc Giang

Công ty TNHH du học Vạn Vinh xin trân trọng thông báo đến toàn thể những bạn học sinh tại Bắc Giang vàHải Dương.

Công ty TNHH du học Vạn Vinh xin trân trọng thông báo đến toàn thể những bạn học sinh tại Bắc Giang vàHải Dương. Hãy đến tham dự "Triển lãm du học Nhật Bản 2013 - Lần 2" được tổ chức đặc biệt, dành riêng cho các bạn học sinh nơi đây tìm hiểu thông tin về du học Nhật Bản.

Các bạn học sinh thân mến! Tiếp nối thành công rực rỡ từ "Triển lãm du học Nhật Bản 2013 - Lần 1" được tổ chức tại Hà Nội ngày 23/09/2012 vừa qua. Công ty TNHH du học Vạn Vinh đã thành công khi ghi dấu ấn đặc biệt vào lòng các vị phụ huynh và các em học sinh đến tham dự Triển Lãm. Được sự tin tưởng của các em học sinh và các đối tác tại Nhật Bản. Công ty TNHH du học Vạn Vinh quyết định tổ chức "Triển lãm du học Nhật Bản 2013 - Lần 2" tại TP. Hải Dương và TP. Bắc Giang. 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ TRIỂN LÃM

 

1. MERIC GROUP (Tập đoàn giáo dục Meric - TP. Osaka và TP. Tokyo)

2. JCLI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (Trường Nhật Ngữ JCLI – TP. Tokyo)

3. TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL (Trường Giao Lưu quốc tế Tokyo – TP. Tokyo)

4. KOBE INTERNATIONAL UNIVERSITY (Đại Học Quốc Tế Kobe – TP. Kobe)

5. TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL (Trường Ngôn Ngữ Tokyo Nakano– TP. Tokyo)

6. ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE STUDIES (Trường Nhật Ngữ Quốc Tế ASHIYA – TP. Osaka)

7. KYOTO MINSAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (Trường Nhật Ngữ Kyoto Minsai – TP. Kyoto)

8. KYOTO INTERNATIONAL ACADEMY OF JAPANESE LANGUAGE (Học Viện Nhật Ngữ Quốc Tế Kyoto – TP. Kyoto)  

9. HANA INTERNATIONAL ACADEMY (Học Viện Quốc Tế Hana – TP. Tokyo)

10. WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (Trường Nhật Ngữ Waseda Edu – TP. Tokyo)

11. TOSHIN LANGUAGE SCHOOL (Trường Ngôn Ngữ Toshin – TP. Tokyo)

12. HIROO JAPANESE CENTER (Trung Tâm Nhật Ngữ Hiroo – TP. Tokyo)

13. YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (Trường Nhật Ngữ YMCA – TP. Tokyo)

14. BUNRIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (Trường Nhật Ngữ Bunrin - TP. Osaka)

15. Y.I.E.A TOKYO ACADEMY (Học viện Tokyo Y.I.E.A - TP. Tokyo)

 

 
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÍ VỊ THAM DỰ !