☆Ký túc xá dành cho học viên☆

Ký túc xá dành cho học viên

Học viên có nguyện vọng ở ký túc xá vui lòng đăng ký trước.

Phòng sẽ do nhà trường quyết định.

Ký túc xá cơ bản là 1 phòng 2 người. Ngoài ra cũng có phòng 3 - 4 người. Tiền thuê phòng không bao gồm tiền điện nước.

Trường hợp có nguyện vọng ở một mình phải liên hệ trước với trường. Tuy nhiên tiền vào ký túc xá và tiền thuê phòng sẽ thay đổi.

Ký túc xá cách trường trong phạm vi 10 phút đi xe đạp.

Chi phí thời gian đầu

Tiền vào KTX

Tiền nhà× 6 tháng

Phí chăn, gối, đệm (học viên có nhu cầu)

Tổng cộng

50,000 yên

20,000  yên/ tháng

×  6 tháng

120,000 yên

12,000 yên

182,000 yên

      *Khi trả phòng nếu không có vấn đề gì xảy ra sẽ được nhận lại 20,000 yên từ tiền vào KTX

            Phần quà dành cho học viên lúc nhận phòng