NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI JLPT

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI JLPT

 

Hiện tại, kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật - Japanese Language Proficiency Test (JLPT) - 日本語能力試験 được tổ chức với 5 cấp độ từ N5 (sơ cấp) tới N1 (cao cấp).

1.      Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào?

Kỳ thi tổ chức 2 lần 1 năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12.

Bạn có thể vào trang web chính thức : http://www.jlpt.jp (Tiếng Anh, Tiếng Nhật) để theo dõi các thông tin mới nhất về kỳ thi.

2.      Đăng ký thi JLPT ở đâu tại Việt Nam?

Kỳ thi JLPT được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

§  Tại Hà Nội: mua hồ sơ tại Đại học Hà Nội hoặc Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Hà Nội: tổ chức thi cấp độ N1, N2

Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội: tổ chức thi cấp độ N3, N4, N5

§  Tại TP Hồ Chí Minh: Đại học khoa học xã hội và nhân văn

§  Tại Đà Nẵng: Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

 

3.      Các cấp độ thi

N1

Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng

Đọc

* Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn.
* Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu
chuyện và ý đồ diễn đạt.

Nghe

* Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

N2

Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.

Đọc

* Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản... về các chủ đề đa dạng.
* Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.

Nghe

* Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giứa các nhân vật, nắm được ý chính.

N3

Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.

Đọc

* Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
* Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí
* Có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình
huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác

Nghe

* Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại có chủ đề trong nói chuyện tự nhiên hàng ngày.

N4

Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản

Đọc

* Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ kanji cơ bản.

Nghe

* Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.

N5

Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản.

Đọc

* Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh oạt hàng ngày.

Nghe

* Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

 


4     
Các môn thi từng cấp độ và thời gian thi

Cấp độ

Phần thi

N1

Chữ Hán, Từ Vựng, Ngữ Pháp, Đọc Hiểu

(110 phút)

Nghe Hiểu

(60 phút)

N2

Chữ Hán, Từ Vựng, Ngữ Pháp, Đọc Hiểu

(105 phút)

Nghe Hiểu

(50 phút)

N3

Chữ Hán, Từ Vựng

(30 phút)

Ngữ Pháp, Đọc Hiểu

(70 phút)

Nghe Hiểu

(40 phút)

N4

Chữ Hán, Từ Vựng

(30 phút)

Ngữ Pháp, Đọc Hiểu

(60 phút)

Nghe Hiểu

(35 phút)

N5

Chữ Hán, Từ Vựng

(25 phút)

Ngữ Pháp, Đọc Hiểu

(50 phút)

Nghe Hiểu